Tuesday, 07/07/2020 - 01:03|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Kim Sơn

Kế hoạch tập luyện đội bóng chuyền hơi khối GD Kim Sơn năm 2019

KẾ HOẠCH

TẬP LUYỆN, THAM GIA GIẢI BÓNG CHUYỀN HƠI CHÀO MỪNG 37 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 VÀ 60 NĂM THÀNH LẬP PHÒNG GD-ĐT HUYỆN ĐỊNH HÓA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS, TH, MN

 KIM SƠN

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Số:     /KH- KS

Kim Sơn, ngày 10  tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TẬP LUYỆN, THAM GIA GIẢI BÓNG CHUYỀN HƠI CHÀO MỪNG 37 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 VÀ 60 NĂM THÀNH LẬP PHÒNG GD-ĐT HUYỆN ĐỊNH HÓA

                                             

Căn cứ kế hoạch số 19a/KH-PGD-ĐT ngày 16/9/2019 Kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam và kỷ niệm 60 năm thành lập Phòng GDĐT;

Căn cứ kế hoạch 23/KH-PGD-ĐT ngày 08/10/2019 Kế hoạch tổ chức giải bóng chuyền hơi chào mừng 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam và kỷ niệm 60 năm thành lập Phòng GDĐT;

Trường THCS, TH, MN Kim Sơn xây dựng kế hoạch tập luyện và tham gia giải bóng chuyền hơi chào mừng 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam và kỷ niệm 60 năm thành lập Phòng GDĐT như sau:

I. Mục đích

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong học sinh phổ thông để nâng cao sức khoẻ, góp phần giáo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- Góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 29- NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; 

- Lập thành tích chào mừng 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam và kỷ niệm 60 năm thành lập Phòng GDĐT. Thông qua giải đấu xây dựng đoàn kết giữa các đơn vị giáo dục.

II. BAN TỔ CHỨC

1.

Vũ Thị Quế

PHT trường THCS

Trưởng ban

2.

Nguyễn Thị Thu Hương

HT trường TH

Phó ban

3.

Đàm Thị Xuân

HT trường MN

Phó ban

4.

Tống Thế Dũng

CTCĐ THCS

Ủy viên

5.

Nguyễn Văn Mới

CTCĐ TH

Ủy viên

6.

Lưu Thị Huế

PHT-CTCĐ MN

Ủy viên

7.

Lê Ngọc Châu

GV THCS

Ủy viên

  III. TẬP LUYỆN VÀ THAM GIA THI ĐẤU

Ba trường MN, TH, THCS thành lập 1 đội 12 đồng chí CB, VC do trường THCS chỉ đạo ( có danh sách đính kèm).

Thời gian luyện tập: từ 14/10/2019  đến 6/11/2019 vào các buổi chiều trong tuần ( Dự kiến 15 buổi). Địa điểm tập luyện trường THCS Kim Sơn

Thời gian thi đấu: từ 7-9/11/2019. Địa điểm thi đấu trường TTVHTT huyện Định Hóa

IV. DỰ TRÙ KINH PHÍ

 

STT

Nội dung chi

Số lượng

Thời gian

Số tiền

Tổng

1

Chi tập luyện

12 người

15 buổi

20 000

3 600 000

2

Lưới thi đấu

1 chiếc

 

260 000

260 000

3

Bóng

4 quả

 

120 000

480 000

4

Trang phục

12 bộ

 

220 000

2 640 000

5

Hỗ trợ thi đấu

19

3 ngày

100 000

5 700 000

 

Tổng

12 780 000

 

Số tiền bằng chữ: mười hai triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng chẵn.

Trên đây là kế hoạch tập luyện và tham gia giải bóng chuyền hơi chào mừng 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam và kỷ niệm 60 năm thành lập Phòng GDĐT. Kế hoạch này được phổ biến đến ba trường biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- BGH trường MN, TH, THCS;

- Lưu: VT.

P. HIỆU TRƯỞNG  THCS

 

 

 

        Vũ Thị Quế

Tác giả: nhóm tác giả THCS Kim Sơn
Nguồn: thcskimson.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 36
Tháng 07 : 95
Năm 2020 : 2.875